• Projekt PO WER

   14.12.2022 12:06

   I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Suwałkach jest beneficjentem programu PO WER współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

   W ramach projektu „Dwujęzyczność i Matura Międzynarodowa drogą do lepszej przyszłości młodzieży z terenów zagrożonych wykluczeniem” 15 nauczycieli bierze udział w szkoleniach językowych, kursach metodycznych i dydaktycznych we Włoszech i na Malcie.
   Celem projektu jest przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć zintegrowanych w klasach dwujęzycznych oraz przygotowujących do matury międzynarodowej IB.
  • Plakat

   14.12.2022 12:01
  • Florencja

   Florencja

   15.12.2022 10:20
   Szkolenia w kierunku podniesienia kompetencji językowych, poznania innej kultury, wykorzystania sztuki w nauczaniu i wykorzystywaniu jej do własnego rozwoju, niezwykle inspirujące do działania i mobilizujące nauczyciela do tego, aby krytycznie przyjrzał się swojemu podejściu do nauczania, możliwość wymiany doświadczeń z praktykującymi nuuczycielami z innych krajów.
  • Malta

   Malta

   19.12.2022 10:34
   Profesjonalnie prowadzone zajęcia, ciekawe metody i techniki nauczania (praca w parach, grupach, gry planszowe. scenki, zagadki) znacznie przyczyniły się do podniesienia wmiejętności praktycznych, zwiększyły kompetencje językowe, społeczne i kulturowe, zmotywowały do dalszego rozwijania umiejętności językowych. Po południu szkoła oferowała zajęcia dodatkowe - konwersacje, oglądanie filmów.