• Relacja z obozu językowego „DSD II Ostseesprachcamp”

     • W dnich 11-15.09.2023 uczennica naszej szkoły Julita Szymborska uczestniczyła w obozie językowym „DSD II Ostseesprachcamp”, który odbywał się w miejscowości Nieporęt pod Warszawą.

      Uczniowie z Polski, Szwecji, Łotwy, Litwy, Niemiec i Estonii doskonalili swoje umiejętności językowe oraz przygotowywali się do zbliżającego się egzaminu DSD II. W tym roku nacisk został położony na przygotowanie do ustnej części egzaminu. Młodzież mogła sprawdzić i rozwijać swoje umiejętności językowe. Wyjazd był też doskonałą okazją do poznania nowych osób i kultur różnych narodów.

      Obóz zakończył się konkursem, w którym każda międzynarodowa grupa zaprezentowała rezultaty swojej tygodniowej pracy. Pomimo niezwykle intensywnego tempa był to wyjątkowy i niezapomniany czas dla każdego z uczestników.

      Obóz sfinansowała Centrala Szkolnictwa Zagranicznego z Niemiec (Zentralstelle für das Auslandsschulwesen).

     • Zasady korzystania z biblioteki i czytelni szkolnej

     • Biblioteka szkolna

      1. Biblioteka służy wszystkim uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły.
      2. Biblioteka szkolna jest czynna codziennie. Godziny pracy biblioteki znajdują się poniżej oraz na drzwiach wejściowych do biblioteki.
      3. W bibliotece należy zachować ciszę.
      4. Książki i czasopisma zgromadzone w bibliotece można
       • wypożyczać do domu
       • czytać lub przeglądać na miejscu
      5. Zbiory biblioteki są naszą wspólną własnością, dlatego wszyscy musimy je szanować.
      6. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
      7. Uczeń, który zgubi lub zniszczy książkę biblioteczną, musi kupić taką samą lub inną o wartości odpowiadającej aktualnej cenie książki zgubionej / zniszczonej/.
      8. Wszystkie wypożyczone książki należy oddać do biblioteki w terminie wyznaczonym przez bibliotekarzy.
      9. Użytkowników obowiązuje dbałość o wyposażenie biblioteki.
      10. Przeczytane książki powinny być niezwłocznie zwrócone do biblioteki, aby mogli korzystać z nich inni czytelnicy.

       Czytelnia szkolna - zasady korzystania

      1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy uczniowie.
      2. W czytelni należy zachować ciszę.
      3. Przebywając w czytelni, można korzystać ze wszystkich zbiorów biblioteki.
      4. Wykorzystane czasopisma odnosi się na właściwe miejsce, a książki oddaje bibliotekarzowi.
      5. Użytkowników obowiązuje dbałość o wyposażenie czytelni.

      Korzystanie z komputerów i Internetu w szkole

      1. Uczniowie zobowiązani są do dbania o sprzęt komputerowy umieszczony w bibliotece szkolnej.
      2. W czytelni uczniowie mają możliwość korzystania z zasobów portalu Academika.
      3. Korzystając z komputerów, nie wolno spożywać posiłków ani pić napojów.
      4.  Bez zgody bibliotekarza nie wolno instalować na komputerze żadnych programów, nie można także wprowadzać zmian w systemie operacyjnym.
      5. Zabrania się korzystania z witryn propagujących treści niezgodne z przyjętymi normami etycznymi oraz obrażania uczuć innych użytkowników przez wysyłanie obraźliwych wiadomości.
      6. Zabrania się pobierania i kopiowania materiałów, filmów oraz publikacji objętych prawami autorskimi.
      7. Po zakończeniu zajęć należy zostawić ład i porządek w bibliotece i czytelni.
     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/24

     • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się dnia 4 września 2023 r. o godzinie 9:00 Mszą Świętą w Kościele Gimnazjalnym.

      Spotkanie społeczności szkolnej odbędzie się na hali sportowej o godzinie 9:30.

     • Sukces uczniów 1 Cyber na obozie letnim w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni

     • Pracownicy naukowi AMW i firma ISSA zorganizowały dla uczestników obozu (15 klas cyber Mil z całej Polski) turniej Capture the Flag (w skrócie CTF), bardzo popularny wśród pasjonatów. Zawodnicy w krótkim czasie poszukiwali ukrytych w programach komputerowych flag, w takich programach, które są podatne na cyberataki. W tej niełatwej  konkurencji nasi uczniowie zajęli 4 miejsce.

      Inna konkurencją był Hackathon, maraton programowania, który badał umiejętności programowania i odbywał się w bardzo krótkim czasie. Uczniowie 1 Cyber stworzyli grę komputerową, tematycznie

      związaną z bezpieczeństwem w sieci. Ich umiejętności zostały wysoko ocenione, zajęli 2 miejsce. Dzięki hackathonom programiści mają szansę na bycie zauważonym, tak też było w tym przypadku.

      Podczas pobytu w Gdyni uczniom towarzyszyły p. Małgorzata Kap i p. Małgorzata Powichrowska.

       

     • Wyniki matury międzynarodowej w I Liceum Ogólnokształcącym w Suwałkach

     • 5 lipca 2023 o godzinie 15:30 czasu środkowoeuropejskiego szkoły ponadpodstawowe realizujące program matury międzynarodowej (International Baccalaureate) otrzymały drogą elektroniczną z Centrum Egzaminacyjnego IBO - International Baccalaureate Organization w Cardiff (Wielka Brytania) wyniki tegorocznej matury międzynarodowej. Wśród 60 szkół realizujących w Polsce ten ambitny program i 2 w województwie podlaskim, znajduje się I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Suwałkach.

      Nasza szkoła przeprowadziła maturę po raz 2, do matury przystąpiło 19 uczniów, którzy zdobyli średnio 30 punktów na 45 możliwych do zdobycia. Średnia ocena uzyskana przez naszych uczniów wynosi 4,81 i jest wyższa od średniej światowej (4,73). Najlepszymi międzynarodowymi maturzystami lub maturzystkami w 2023 w suwalskim Pierwszym okazali się: Zofia Szemiel - 35/45, Donata-Mija Vencevičiūtė 35/45 oraz Kacper Tomczak - 34/45. Gratulujemy!

      Przeprowadzenie obu egzaminów w tym samym czasie jest bardzo dużym wyzwaniem organizacyjnym dla dyrekcji i nauczycieli naszej szkoły. Egzaminy matury międzynarodowej każdego roku rozpoczynają się pod koniec kwietnia i przeprowadzane są w tym samym czasie we wszystkich szkołach IBO na całym świecie, oczywiście z uwzględnieniem czasu strefowego, ale bez względu na ew. dni świąteczne, które są obchodzone w danym kraju.

      Każdy ze zdających maturę IBO musi przystąpić do 2 lub 3 egzaminów pisemnych minimum z 6 przedmiotów, w tym obowiązkowo z matematyki. W I LO w Suwałkach międzynarodowi maturzyści zdają egzaminy z takich przedmiotów jak: biologia, chemia, fizyka, j. polski, j. niem., j. hiszp., j. ang., psychologia, zarządzanie w biznesie, informatyka, oraz technika informatyczna w globalnym społeczeństwie. Językiem egzaminu jest język angielski. Łącznie w egzaminacyjnej sesji majowej każdy „ajbik" uczeń z klasy IBO przystąpił do 14 lub 18 egzaminów pisemnych. Każdego roku wyniki egzaminów IBO są przesyłane elektronicznie do Suwałk w dn. 5 lipca z Centrum Egzaminacyjnego IBO w Cardiff w Wlk. Brytanii.

      Dyplomy matury międzynarodowej przesyłane są w sierpniu, natomiast Centrum Egzaminacyjne IBO w Cardiff wysyła elektronicznie w dn. 5 lipca (dzień ogłoszenia wyników matury IBO) wyniki do wskazanych przez zdającego uczelni wyższych.