• Relacja z obozu językowego „DSD II Ostseesprachcamp”

     • W dnich 11-15.09.2023 uczennica naszej szkoły Julita Szymborska uczestniczyła w obozie językowym „DSD II Ostseesprachcamp”, który odbywał się w miejscowości Nieporęt pod Warszawą.

      Uczniowie z Polski, Szwecji, Łotwy, Litwy, Niemiec i Estonii doskonalili swoje umiejętności językowe oraz przygotowywali się do zbliżającego się egzaminu DSD II. W tym roku nacisk został położony na przygotowanie do ustnej części egzaminu. Młodzież mogła sprawdzić i rozwijać swoje umiejętności językowe. Wyjazd był też doskonałą okazją do poznania nowych osób i kultur różnych narodów.

      Obóz zakończył się konkursem, w którym każda międzynarodowa grupa zaprezentowała rezultaty swojej tygodniowej pracy. Pomimo niezwykle intensywnego tempa był to wyjątkowy i niezapomniany czas dla każdego z uczestników.

      Obóz sfinansowała Centrala Szkolnictwa Zagranicznego z Niemiec (Zentralstelle für das Auslandsschulwesen).

     • Zasady korzystania z biblioteki i czytelni szkolnej

     • Biblioteka szkolna

      1. Biblioteka służy wszystkim uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły.
      2. Biblioteka szkolna jest czynna codziennie. Godziny pracy biblioteki znajdują się poniżej oraz na drzwiach wejściowych do biblioteki.
      3. W bibliotece należy zachować ciszę.
      4. Książki i czasopisma zgromadzone w bibliotece można
       • wypożyczać do domu
       • czytać lub przeglądać na miejscu
      5. Zbiory biblioteki są naszą wspólną własnością, dlatego wszyscy musimy je szanować.
      6. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
      7. Uczeń, który zgubi lub zniszczy książkę biblioteczną, musi kupić taką samą lub inną o wartości odpowiadającej aktualnej cenie książki zgubionej / zniszczonej/.
      8. Wszystkie wypożyczone książki należy oddać do biblioteki w terminie wyznaczonym przez bibliotekarzy.
      9. Użytkowników obowiązuje dbałość o wyposażenie biblioteki.
      10. Przeczytane książki powinny być niezwłocznie zwrócone do biblioteki, aby mogli korzystać z nich inni czytelnicy.

       Czytelnia szkolna - zasady korzystania

      1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy uczniowie.
      2. W czytelni należy zachować ciszę.
      3. Przebywając w czytelni, można korzystać ze wszystkich zbiorów biblioteki.
      4. Wykorzystane czasopisma odnosi się na właściwe miejsce, a książki oddaje bibliotekarzowi.
      5. Użytkowników obowiązuje dbałość o wyposażenie czytelni.

      Korzystanie z komputerów i Internetu w szkole

      1. Uczniowie zobowiązani są do dbania o sprzęt komputerowy umieszczony w bibliotece szkolnej.
      2. W czytelni uczniowie mają możliwość korzystania z zasobów portalu Academika.
      3. Korzystając z komputerów, nie wolno spożywać posiłków ani pić napojów.
      4.  Bez zgody bibliotekarza nie wolno instalować na komputerze żadnych programów, nie można także wprowadzać zmian w systemie operacyjnym.
      5. Zabrania się korzystania z witryn propagujących treści niezgodne z przyjętymi normami etycznymi oraz obrażania uczuć innych użytkowników przez wysyłanie obraźliwych wiadomości.
      6. Zabrania się pobierania i kopiowania materiałów, filmów oraz publikacji objętych prawami autorskimi.
      7. Po zakończeniu zajęć należy zostawić ład i porządek w bibliotece i czytelni.