• Konkurs literacko-muzyczny z nagrodami

     • Kategoria 1: Wiersz lub sentencja o szkole, uczniach, nauczycielach:

      • Fraszka
      • Aforyzm
      • Limeryk

      Kategoria 2: Clip muzyczny video o szkole, uczniach, nauczycielach:

      • Cover wokalny z podkładem muzycznym (solista – wokalista)
      • Cover instrumentalny z podkładem muzycznym (solista – instrumentalista)
      • Podkład muzyczny (tancerz – solista, duet lub grupa taneczna)

      Czas: od 2-4 min.; 720p; mp4; dobra jakość.

      • W w/w clipach tłem do nagrania może być szkoła, inni uczniowie lub nauczyciele za ich zgodą.
      • Wiersze i sentencje proszę wrzucić do urny: DZIEŃ EDUKACJI – KONKURS.
      • Teledyski proszę wysłać na Dysk Google i link wysłać do pani Beaty Kierejszy.
      • Ewentualne pytania proszę kierować do pani Beaty Kierejszy - sala 22.
      • Sprawdzanie prac – komisja w składzie: przedstawiciel samorządu szkolnego oraz nauczyciele.
      • Termin wykonania prac – 11.10. 2021 r. (poniedziałek).
      • Ogłoszenie wyników – prezentacja nagrodzonych wierszy, sentencji i teledysków oraz wręczenie nagród – 13.10. 2021 r. (środa) podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji w szkole.

      Zachęcam gorąco do wzięcia udziału w konkursie – nagrody czekają!

      Organizator konkursu:

      Pani Beata Kierejsza

      Samorząd Szkolny – Pan Krzysztof Reszczyński

     • Zebranie z rodzicami

     • Serdecznie zapraszam Rodziców na pierwsze zebranie w roku szkolnym 2021/22, które odbędzie się w dniu 15 września 2021 r. o godzinie 16:30 w I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej w Suwałkach.

      Dyrektor 

      Dorota Jabłońska

     • Sukcesy w Ogólnopolskim Konkursie Fizycznym „EUREKA 2021”

     • W tegorocznej edycji Konkursu Fizycznego „Eureka 2021” udział wzięło  9 uczniów. Konkurs odbył się online. Najwyższą liczbę punktów w szkole i bardzo dobry wynik zdobył Aleksander Żukowski z klasy II Bpp. Wyróżnienia w Konkursie otrzymało również 3 uczniów z klasy II Bpp: Kamil Golubek, Piotr Smokowski  i Gabriela Wasilewska. Pozostali uczniowie za udział w Konkursie otrzymali dyplomy uznania.

      Aleksandrowi Żukowskiemu i wszystkim uczestnikom Konkursu  gratulujemy, życząc dalszych sukcesów.

     • Nasi wolontariusze – niewidomym dzieciom w Dzień Dziecka

     • Chociaż zaczęły się wakacje, nasi wolontariusze nie próżnują. 26 czerwca uczennice naszego liceum pomagały Polskiemu Związkowi Niewidomych w przeprowadzeniu uroczystości z okazji Dnia Dziecka dzieci niewidomych i niedowidzących. Wcześniej nasi wolontariusze brali udział w zbiórce produktów spożywczych i prezentów przeznaczonych na tę imprezę. Nasze koleżanki pomogły w przygotowaniach i prowadzeniu imprezy, zorganizowały i przeprowadziły liczne konkursy, troskliwie zajmowały się dziećmi. Z Polskim Związkiem Niewidomych nasi wolontariusze współpracują już od kilkunastu lat.

      Wolontariat jest w naszej szkole ważną dziedziną działalności. W minionym roku szkolnym uczennice naszego liceum: Aleksandra Gołaszewska i Martyna Miszkiewicz zostały Laureatkami Regionalnego Konkursu Wolontariusz Roku Korpusu Solidarności, a prof. Marek Urbanowicz został Koordynatorem Roku Korpusu Solidarności. Nasze liceum otrzymało specjalne podziękowanie „za zaangażowanie w kształtowanie postaw społecznej otwartości i wspieranie idei wolontariatu długoterminowego”.